תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15813e1669</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S1\6097-26m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>תרשים של ביתן לבית כסא בקיבוץ של השומר הצעיר ברמת גן</description><date_of_appearance>1930</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1></unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district></district><sub_district></sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>0</length><width>0</width><publisher></publisher><map_type></map_type><from_scale></from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>