תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158145f1dc</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRU\2985</object_name><r_content_size>4555994</r_content_size><description>מודעות אבל, אזכרות. בודנהיימר יצחק (מכס). ממניחי יסודותיה של ההסתדרות הציונית העולמית. מודעה על פטירתו.</description><year_date>0</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name></designer_name><creator_group>ההסתדרות הציונית העולמית</creator_group><printing_house>אחוה - דפוס קואופרטיבי, ירושלים</printing_house><language></language><length>0</length><width>0</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>