תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581464531</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>J15\13286-5m</object_name><r_content_size>41782422</r_content_size><description>נס ציונה. מפת מדידה של אדמות בנס ציונה שבבעלות יק"א. חלוקה לנחלות וציון מספריהן. סימון מיקום מבני מגורים ומבנה מועצת המושבה. סימון שטח מעובד, פרדסים, אקליפטוסים. סימון תוואי מערך דרכים. בטבלה: מס' החלקה, שם המתיישב, ציון גודל השטח, בעלות פרטית או יק"א. חתימות וחותמות</description><date_of_appearance>1922</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>רחובות</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>68</length><width>64</width><publisher>פיק"א</publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale>1:1,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language>2</language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>