תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158154f117</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>J121\48-1m</object_name><r_content_size>3633397</r_content_size><description>תל אביב. יפו. מפת מדידה של חלקה מס' 61 בגוש מס' 6135 בשכונת התקוה. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה. תוספת ע"ג המפה חלוקת שטח חלקה מס' 61 בין השומר הצעיר ובין חברת שיכון עממי. למפה נלווה חוזה חתום בין הצדדים. שמור בתיק</description><date_of_appearance>1946</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor>פרמן נ.</surveyor><planner></planner><length>43</length><width>66</width><publisher></publisher><map_type>מפת מדידה</map_type><from_scale>1:2,500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language>2</language><comments>העתק שמש. צבוע</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>