תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158159fbaa</r_object_id><r_object_type>cza_photo</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>PHAL\1416723</object_name><r_content_size>1633545</r_content_size><description>גברת לבנון כמורה "בתחכמוני" ברחוב החבשים בירושלים שנה א' תרפ"ב. סמול מקורי 9/9/17/7.</description><date_year>1922</date_year><original_number></original_number><taarih_meshoar>false</taarih_meshoar><photographer_name></photographer_name><dedication></dedication><copyright></copyright><from_file_number></from_file_number><picture_type></picture_type></PropData></CzaSearchDataReturnList>