תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15816760f0</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>L18M\3731</object_name><r_content_size>6959525</r_content_size><description>תל אביב יפו. גוש 6649, חלוקה לחלקות ומספור. לוח השטחים</description><date_of_appearance>1934</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1965</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor></surveyor><planner>מחלקת המדידות, מדינת ישראל</planner><length>60</length><width>76</width><publisher></publisher><map_type>מפת גוש / חלקה</map_type><from_scale>1:2,500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>