תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158167c8f1</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>L18M\5435</object_name><r_content_size>6715987</r_content_size><description>תל אביב-יפו. חלוקה לחלקות ומספור, אבחנה בצבע בין בעלות פרטית לבעלות קרן קימת ולפי סוג הזיכיון</description><date_of_appearance>1947</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor>ליפשיץ זלמן</surveyor><planner>מחלקת המדידות, ממשלת ארץ ישראל</planner><length>67</length><width>60</width><publisher>קרן קימת לישראל</publisher><map_type>מפת בעלויות</map_type><from_scale>1:20,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>מפה מודפסת, צבעונית</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>