תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158167d76c</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>L18M\5623</object_name><r_content_size>11430258</r_content_size><description>תל אביב. תחום תכנון עירוני. חלוקה לחלקות ללא ציון מספריהן בתל אביב, יפו, רמת גן, נחלת יצחק, סלמה. הדגשה בצבע על תחום שטח התכנון. נתוני תכסית</description><date_of_appearance>1945</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor></surveyor><planner>Survey of Palestine</planner><length>76</length><width>58</width><publisher></publisher><map_type>תכנון עירוני</map_type><from_scale>1:12,500</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>