תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15816add7f</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>J17\3726-1m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>נתניה. בית הספר "ביאליק" (על שם חיים נחמן ביאליק). תכנית בניין בית הספר העממי והתיכוני (לפי חזיתות, חתכים וקומות, 1:250) ותרשימי המגרש (1:1250) והמקום (1:2500)</description><date_of_appearance>1946</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>מרכז</district><sub_district>השרון</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>83</length><width>770</width><publisher></publisher><map_type>תוכנית בניין</map_type><from_scale>1:250</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language>1</language><comments>מאת הוועדה המקומית לבניין ובניין ערים. בחתימות משרד אדריכלים ומהנדסים "י.מגידוביץ' ושות.", נתניה, 22.08.1946 (2 עותקי התכנית הועברו לאוסף המפות)</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>