תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158177529a</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\38394</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>חוברות</description><writer></writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>קרן היסוד, המחלקה לנוער</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>התוכן:ח.נ.ביאליק - לעבודת העם; משה ביילינסון - אור מציון; מ. גליקסון - חידוש היסודות; ברל קצנלסון - בכור ההגשמה; חיים ארלוזורוב - בדרך לחירות; ב. פייבל - לשרות העם; א. רופין - יסוד מפעלנו; שמריהו לוין - הזורעים והקוצרים; נחום סוקולוב - מנוף התחיה; חיים וייצמן - העם הבונה. יש בארכיון 2 עותקים מהספר</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\38394

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: קרן היסוד, המחלקה לנוער


הערות: התוכן:ח.נ.ביאליק - לעבודת העם; משה ביילינסון - אור מציון; מ. גליקסון - חידוש היסודות; ברל קצנלסון - בכור ההגשמה; חיים ארלוזורוב - בדרך לחירות; ב. פייבל - לשרות העם; א. רופין - יסוד מפעלנו; שמריהו לוין - הזורעים והקוצרים; נחום סוקולוב - מנוף התחיה; חיים וייצמן - העם הבונה. יש בארכיון 2 עותקים מהספר