תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581777958</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\38423</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>נחמן סירקיו: הגותו הלאומית והחברתית ופעילותו הציבורית-מדינית מראשית דרכו עד הקונגרס הציוני השני 1898-1968</description><writer>(פילובסקי, ורדה (בר-שלום</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>מבוסס בחלקו על חומר שבארכיון הציוני המרכזי.חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסנט האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשל"ד</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\38423

מחבר: (פילובסקי, ורדה (בר-שלום

מקום הוצאה: ירושלים


הערות: מבוסס בחלקו על חומר שבארכיון הציוני המרכזי.חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסנט האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשל"ד