תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581779dc2</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\7563-1kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>כרוז מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל בעניין אסיפת בעלי המניות של "אוצר מפעלי ים"</description><year_date>0</year_date><caption>לכל חברי ההסתדרות בעלי הצניות של "אוצר מפעלי ים"</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>""</designer_name><creator_group>ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י</creator_group><printing_house>"דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב"</printing_house><language></language><length>48</length><width>62</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>