תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15817996c7</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\7981-4m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, תרשים המגרש, תרשים הסביבה, חישובי שטחים, קומות, חתכים וחזיתות</description><date_of_appearance>1950</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>הרמוניקה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>תל אביב</district><sub_district>תל אביב יפו</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>37</length><width>100</width><publisher>חברת הכשרת הישוב</publisher><map_type>תוכנית בניין להגשה לרשויות</map_type><from_scale>1:100</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש. המפה הוצאה לאוסף המפות</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>