תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158179a186</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>F17\5-6kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>עליית אף על פי". שלושה כורזים כרוז של האצ"ל נגד הבריטים ובעיקר נגד הנהגת היישוב בקשר להתייחסות לפעילות ההעפלה של התנועה הרוויזיוניסטית וקריאה לאחוז בנשק נגד "האויב"</description><year_date>1939</year_date><caption>בפעם הראשון בתולדות העליה "הבלתי לגלית"...</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name></designer_name><creator_group></creator_group><printing_house></printing_house><language></language><length>30</length><width>25</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>