תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15817add67</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\1974-1kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>כרוז בעניין ביקורו של גרו קרישבסקי (Gero Krishevsky), שליח קרן היסוד וקרן קימת לישראל לשנחאי, בעניין בניין הארץ ובעניין פעולתן של: קרן היסוד, קרן קימת לישראל, הדסה והאוניברסיטה העברית</description><year_date>1928</year_date><caption>The greatest drama in Jewish history - A word to Chaina Jewry!</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>""</designer_name><creator_group>לא ידוע</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language>2</language><length>33</length><width>25</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>