תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15817af11f</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\39050</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>דעות, בטאון האקדמאים הדתיים</description><writer>כהן, גבריאל חיים - עורך</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>"אגודת "דעות</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>התוכן: אלי ויזל, יוסף היינימן ואוריאל סימון עלהתפילה היהודית וייחודה; חיים פלס: ההתפתחות הדיאלקטית של הרעיון הציוני; יואב אלשטיין, הדסה ארבל וזאב פלק על מחשבת היהדות; אהרן ליכטנשטיין: לבירורה של מידת הבטחון; פנחס שיפמן: על גיור שלא כהלכה; מיכאל רוזנק: השואה והתיאולוגיה היהודית. יש בארכיון 2 עותקים מהספר</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\39050

מחבר: כהן, גבריאל חיים - עורך

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: "אגודת "דעות


הערות: התוכן: אלי ויזל, יוסף היינימן ואוריאל סימון עלהתפילה היהודית וייחודה; חיים פלס: ההתפתחות הדיאלקטית של הרעיון הציוני; יואב אלשטיין, הדסה ארבל וזאב פלק על מחשבת היהדות; אהרן ליכטנשטיין: לבירורה של מידת הבטחון; פנחס שיפמן: על גיור שלא כהלכה; מיכאל רוזנק: השואה והתיאולוגיה היהודית. יש בארכיון 2 עותקים מהספר