תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15817f456e</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A175\117-2m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>בוסתן הגליל. תכנית חלוקת שטח היישוב. סימון חלקות ושימושי קרקע שונים של היישוב. תכנית של חברת "רסקו"</description><date_of_appearance>1950</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>צפון</district><sub_district>עכו</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>50</length><width>74</width><publisher></publisher><map_type>תכנון ישוב</map_type><from_scale>1:5,000</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments>העתק שמש, שימוש בצבע. המפה הועברה לאוסף מפות</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>