תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158180f8a6</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KRU\21682</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>רשת מפעלי התרבות של הפועלים בארץ. ציון כל גבי מפת הארץ מפעלי חינוך ותרבות של הסתדרות העובדים בארץ ישראל</description><year_date>1925</year_date><caption>רשת מפעלי התרבות של הפועלים בארץ. הוצא ליום ועדת התרבות, כ"ה כסלו תרפ"ה-יום מלאת ארבע שנים להוסד ההסתדרוץ</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name></designer_name><creator_group>ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י</creator_group><printing_house>גרפיקה ירושלים</printing_house><language></language><length>70</length><width>50</width><copyrights>בידי הארכיון</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: KRU\21682

כיתוב: רשת מפעלי התרבות של הפועלים בארץ. הוצא ליום ועדת התרבות, כ"ה כסלו תרפ"ה-יום מלאת ארבע שנים להוסד ההסתדרוץ


גוף יוצר: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י

בית דפוס: גרפיקה ירושליםזכויות יוצרים: בידי הארכיון