תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818189b4</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\39888</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ההסתדרוץ ןהתפוצות מול הבאות</description><writer>רבן, אברהם; חסון, אברהם ואחרים</writer><description_eng>(דברי חברים)</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>תל-אביב</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1976</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המחלקה לתפוצות</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>יש בארכיון 2 עותקים מהחוברת</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\39888

מחבר: רבן, אברהם; חסון, אברהם ואחרים

מקום הוצאה: תל-אביב

שם הוצאה: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, המחלקה לתפוצות


הערות: יש בארכיון 2 עותקים מהחוברת