תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581833204</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KKL5\67178-1m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ירושלים. צילום מפה בית החולים הדסה. שלוש חלקות מסומנות: חלקת טע עץ הישן, חלקת טע עץ החדש וחלקת טע עץ חלופי מוצע.</description><date_of_appearance>1996</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner></planner><length>33</length><width>21</width><publisher></publisher><map_type>תצלום מפה</map_type><from_scale>1</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language>1</language><comments>נמצא בתיק מהודק למכתב מ 14.2.1996.</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>