תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158183ba29</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\50527</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>צוואתו של פינסקר</description><writer>פרלמן, משה</writer><description_eng>שבעים שנה מיום פטירתו ב- 1891- תרנ"ב</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ניו-יורק</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1962</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>תדפיס מתוך: "בצרון", שמה כ"ג (כרך מ"ו), תשכ"ב, חוברת ה' (230) עמ' 26-22</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\50527

מחבר: פרלמן, משה

מקום הוצאה: ניו-יורק


הערות: תדפיס מתוך: "בצרון", שמה כ"ג (כרך מ"ו), תשכ"ב, חוברת ה' (230) עמ' 26-22