תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818579f0</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\40938-1kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מודעה לשלושים לפטירתה של פיי שנק מטעם ההסתדרות הציונית העולמית ועוד 18/09/1981</description><year_date>1981</year_date><caption>חלקי: "ההסתדרות הציונית העולמית הסוכנות היהודית לארץ ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים מועצת הדסה בישראל..."</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>הסוכנות היהודית</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language>1</language><length>45</length><width>36</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>