תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158185a4e1</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\60263-4m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>בניית בית הכנסת בני ברית בשכונת בית וגן, ירושלים. מראה כללי של בית הכנסת</description><date_of_appearance>1961</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>גלויה</unit_type1><date_of_last_update>0</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>שנברגר יוסף</planner><length>7</length><width>10</width><publisher></publisher><map_type>רישום טיוטה (סקיצה)</map_type><from_scale></from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language></language><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>