תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818b4b1f</r_object_id><r_object_type>cza_map</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\13736-4m</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>בית הכנסת של העדות (ישיבת התפוצות). הר ציון. ירושלים. תכנית לאולם זיכרון לתורמי המגבית היהודית המאוחדת (UJA – United Jewish Appeal) בניו יורק. שמאל למטה: תכנית הבניין הקיים. שמאל למעלה: מדידת חזיתות. ימין למעלה: חתך אולם התפילה. ימין למטה: פרספקטיבה של הבניין הקיים ותכנית לקיר ללוחות הברונזה להנצחת התורמים</description><date_of_appearance>1960</date_of_appearance><original_number></original_number><unit_type1>מפה פרושה</unit_type1><date_of_last_update>1960</date_of_last_update><district>ירושלים</district><sub_district>ירושלים</sub_district><surveyor></surveyor><planner>בן אורי מ.</planner><length>47</length><width>70</width><publisher></publisher><map_type>תוכנית בניין</map_type><from_scale>1:10</from_scale><access_restrictions></access_restrictions><language>1</language><comments>מוציא לאור: מכון לאומנות דתית, חיפה. העתק שמש. הועברה לאוסף מפות</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>