תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818b5a9e</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\51530</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>רואה האורות</description><writer>ליפשיץ, חיים</writer><description_eng>שירת האדם * שירת התשובה במשנת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>המכון לדרישת התלמוד ומשפט התורה ע"ש הר"י פישל. מכון הרא"ה למחקר ולהסברה של משנת הראי"ה קוק</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>שער נוסף באנגלית: Haim Lifshitz - Roeh Haorot, The Prophet of Light; The Song of Mankind' The Song of Repentance in the Writings of Rabbi A.L.Kook. יש בארכיון 2 עותקים מהספר</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\51530

מחבר: ליפשיץ, חיים

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: המכון לדרישת התלמוד ומשפט התורה ע"ש הר"י פישל. מכון הרא"ה למחקר ולהסברה של משנת הראי"ה קוק


הערות: שער נוסף באנגלית: Haim Lifshitz - Roeh Haorot, The Prophet of Light; The Song of Mankind' The Song of Repentance in the Writings of Rabbi A.L.Kook. יש בארכיון 2 עותקים מהספר