תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818b7d2c</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\51605</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מחניים, מושבה קצרת ימים</description><writer>שטיין, שמשון</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1978</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>יד יצחק בן-צבי</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name>ספרית תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל</serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>English title: Simson Stein - Machanayim, A Short -lived Colony</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\51605

מחבר: שטיין, שמשון

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: יד יצחק בן-צבי


שם הסדרה בלועזית: ספרית תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל

הערות: English title: Simson Stein - Machanayim, A Short -lived Colony