תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818d3c75</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\51919</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>The Organization and its Affiliated Residential Settings</description><writer>Youth Aliyah</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng>Jewish Agency, Youth Aliyah Department</publishing_house_eng><publishing_year>1978</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng>Jewish Agency, Youth Aliyah Department</publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>2</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>'הוכן לקראת הסמינר הבינלאומי של עליית הנוער והדסה על 'החינוך הפנימייתי ונוער טעון טיפוח</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\51919

מחבר: Youth Aliyah

מקום הוצאה בלועזית: Jewish Agency, Youth Aliyah Department


הערות: 'הוכן לקראת הסמינר הבינלאומי של עליית הנוער והדסה על 'החינוך הפנימייתי ונוער טעון טיפוח