תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818d57c2</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\5030-2kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"ממעמקי הקודש", כרוז מאת הרב קוק בעניין תהליך התעוררות העם, הארץ והיישוב החדש וקריאה להשתית את הפעולות על יסוד הקודש ולהתאחד, תשרי תרצ"א</description><year_date>0</year_date><caption>ממעמקי הקודש</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>""</designer_name><creator_group>לא ידוע</creator_group><printing_house>הספר, ירושלים</printing_house><language></language><length>50</length><width>35</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>