תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818d67f6</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\51966\1</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>הנחת יסודות למדיניות פיננסית ציונית: תקופת ועד הצירים 1921-1918</description><writer>גרוס, נחום; לבסקי, חגית</writer><description_eng>חוברת א</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1978</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>האוניברסיטה העברית בירושלים, במכון ליהדות זמננו, המכון למחקר כלכלי וחברתי בישראל על-שם מוריס פאלק</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name>סדרת מאמרים לדיון מס' 786</serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>בראש השער: טיוטה, לא לציטוט. יש בארכיון 3 עותקים מהחוברת</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\51966\1

מחבר: גרוס, נחום; לבסקי, חגית

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, במכון ליהדות זמננו, המכון למחקר כלכלי וחברתי בישראל על-שם מוריס פאלק


שם הסדרה בלועזית: סדרת מאמרים לדיון מס' 786

הערות: בראש השער: טיוטה, לא לציטוט. יש בארכיון 3 עותקים מהחוברת