תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818e86a8</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\52260\ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description> אנציקלופדיה כללית מסדה</description><writer></writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition>מהדורה מיוחדת לקוראי מעריב</edition><publishing_place>תל-אביב</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>"אלומות"</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>כרך ראשון: א-אפיה. כרך שני:אפיון-גתים. כרך שלישי:ד-טשרניחובסקי. כרך רביעי:י-מקורות. כרך חמישי:מקי-פירוז. כרך ששי:פירוכסן-תת-תודעה. כרך מילואים והשלמות, הותקן ונערך ע"י פיחס פיק, תל-אביב, "אלומות", תשכ"ו</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\52260\ג

מהדורה: מהדורה מיוחדת לקוראי מעריב

מקום הוצאה: תל-אביב

שם הוצאה: "אלומות"


הערות: כרך ראשון: א-אפיה. כרך שני:אפיון-גתים. כרך שלישי:ד-טשרניחובסקי. כרך רביעי:י-מקורות. כרך חמישי:מקי-פירוז. כרך ששי:פירוכסן-תת-תודעה. כרך מילואים והשלמות, הותקן ונערך ע"י פיחס פיק, תל-אביב, "אלומות", תשכ"ו