תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818eb48a</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\52313</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>The Story of Eliahu Navot</description><writer></writer><description_eng>The Soybean Pioneer of Israel</description_eng><writer_eng>Soybean Council of America, Israel Office, Jerusalem</writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>0</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house></publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>2</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>"יש בחוברת הקדשה בתכתב ידו של המחבר: "יום העצמאות תשכ"ה למדינת ישראל , הוד והדר. לידידי וחברי יו"ר הסוכנות היהודית מר משה שרת ורעיתו ציפורה, קבלו למזכרת ספר על תולדות חיי. ידידך הנאמן, עליהו נבות</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\52313

מחבר בלועזית: Soybean Council of America, Israel Office, Jerusalem


הערות: "יש בחוברת הקדשה בתכתב ידו של המחבר: "יום העצמאות תשכ"ה למדינת ישראל , הוד והדר. לידידי וחברי יו"ר הסוכנות היהודית מר משה שרת ורעיתו ציפורה, קבלו למזכרת ספר על תולדות חיי. ידידך הנאמן, עליהו נבות