תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15818fbd8b</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\52645\ג</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>עזיבת חניכים את מסגרות עליית הנוער</description><writer>שלום, חיים</writer><description_eng>תהליך, ממדים, סיבות</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place></publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1978</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>הסוכנות היהודית, עלית הנוער</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name>סקרים , מעקבים ומחקרים מס' 8</serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>ייעוץ מדעי: המכון למחקר חברתי-שימושי, ירושלים</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\52645\ג

מחבר: שלום, חיים

שם הוצאה: הסוכנות היהודית, עלית הנוער


שם הסדרה בלועזית: סקרים , מעקבים ומחקרים מס' 8

הערות: ייעוץ מדעי: המכון למחקר חברתי-שימושי, ירושלים