תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581902c76</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A363\100-3t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"מבין המשמרת הראשונה: שורות על אנשי הקונגרס הציוני הראשון. תדפיס מתוך "ספר הקונגרס", ירושלים תש"ט</description><document_date>null</document_date><language></language></PropData></CzaSearchDataReturnList>