תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581905d51</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\52821</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים</description><writer>לינדר, אמנון; ברס, צבי; גיל,משה ואחרים</writer><description_eng></description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1979</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>יד יצחק בן-צבי</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name>ספריה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל</serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>. שער נוסף, תוכן הענינים ותקציר באנגלית: Benjamin Z. Kedar: editor - Jerusalem in the Middle Ages, Selected Papers.עורך: בנימין זאב קדר; עורך-משנה: צבי ברס</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\52821

מחבר: לינדר, אמנון; ברס, צבי; גיל,משה ואחרים

מקום הוצאה: ירושלים

שם הוצאה: יד יצחק בן-צבי


שם הסדרה בלועזית: ספריה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל

הערות: . שער נוסף, תוכן הענינים ותקציר באנגלית: Benjamin Z. Kedar: editor - Jerusalem in the Middle Ages, Selected Papers.עורך: בנימין זאב קדר; עורך-משנה: צבי ברס