תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581912763</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\24724\11</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ספונות : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה ספר אחד עשרה (כו)</description><writer></writer><description_eng>Sefunot : Studies and Sources on the History of Jewish Communities in the East 11 (26)</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>2019</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>