תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158193ed31</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\75783</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד. ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של מבשר הלוי עליוRav</description><writer>בלאו, יהושע ; יהלום, יוסף מהודרת</writer><description_eng>Rav Sa adya Gaon/ In the focus of controversies in Baghdad : Sa adya`s Sefer Ha-Galuy and Mevasser`s two books of critiques on him</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>ירושלים</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>2019</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language></language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>