תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158194257a</r_object_id><r_object_type>cza_book</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>BK\53424</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>יובל שנים</description><writer>בר-מדות, יעקב</writer><description_eng>(בשירות הציונות הכללית והליברלית; תרפ"ה - תשל"ח - (1975-1925</description_eng><writer_eng></writer_eng><pseudonym></pseudonym><edition></edition><publishing_place>תל-אביב</publishing_place><publishing_house_eng></publishing_house_eng><publishing_year>1978</publishing_year><publishing_year_hebrew></publishing_year_hebrew><publishing_house>המכון לחקר החברה והכלכלה בישראל</publishing_house><publishing_house_eng></publishing_house_eng><no_of_pages>0</no_of_pages><language>1</language><serie_name></serie_name><serie_name_eng></serie_name_eng><keywords></keywords><comments>English title: Yaacov Bar-Midot - Yovel Shanim (50 years anniversary)</comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
סימול: BK\53424

מחבר: בר-מדות, יעקב

מקום הוצאה: תל-אביב

שם הוצאה: המכון לחקר החברה והכלכלה בישראל


הערות: English title: Yaacov Bar-Midot - Yovel Shanim (50 years anniversary)