תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158194ebf8</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S20\75-4t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>העתק מכתב מאת אווה רידינג (Eva Reading) ולאוי בקסטנסקי (Lavy Bakstansky) מהסוכנות היהודית בבריטניה אל ברל לוקר בעניין מצבה הבעייתי של הסוכנות בבריטניה בעקבות סיום המנדט והעדר בחירות בסניף ובירור עניין המשך קיומה של הסוכנות היהודית במצב החדש</description><document_date>29/04/1949</document_date><language>2</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>