תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15819509c2</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A9\113-1t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מכתב מאת אליהו זאב בן שמואל הלוי לוין-אפשטיין בשם ועד הצירים לארץ ישראל, סניף יפו, אל חיים טוביה ברוק, בצירוף מכתב מאת לוין-אפשטיין אל פנחס שוקיאן (כתוב על כרטיס ביקור) בעניין עליית חיים טוביה ברוק לארץ ישראל (תר"פ - 1920)</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>