תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581950a5b</r_object_id><r_object_type>cza_photo</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A377\151-2p</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>צילום משפחות דנין (סוכובלסקי) וילין. מימין לשמאל, עומדים: מרים ילין, יחזקאל דנין (סוכובלסקי), רעייתו רחל לבית ילין, שלמה ילין. יושבים: דוד ילין נושא את בתו חנה, איטה ילין מחזיקה את בנה אליעזר, אב המשפחה יהושע ילין, רעייתו שרח, שרה ילין</description><date_year>1889</date_year><original_number></original_number><taarih_meshoar>false</taarih_meshoar><photographer_name></photographer_name><dedication></dedication><copyright></copyright><from_file_number></from_file_number><picture_type></picture_type></PropData></CzaSearchDataReturnList>