תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581954c58</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>F50\240-1kra</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>הליגה נגד השמצה של ארגון בני ברית. פניה הרבות של האנטישמיות- תערוכה גרפית</description><year_date>1987</year_date><caption>הליגה נגד השמצה של ארגון בני ברית. פניה הרבות של האנטישמיות- תערוכה גרפית</caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>World union of jewish students- WUJS</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language>2; 8</language><length>50</length><width>35</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>