תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158196b1f9</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A627\28-14kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>טיול עממי לותיקי ההסתדרות, בהדרכת זאב וילנאי. י"א טבת (22.12.1958). זכות ההשתתפות לחברי ההסתדרות משנת 1938. הודעה מאת מועצת פועלי ירושלים והמחלקה לתרבות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל</description><year_date>1958</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>מועצת פועלי ירושלים</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language>1</language><length>50</length><width>35</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>