תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158196b20b</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A627\28-15kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>הרצאה מאת זאב וילנאי "סוריה: תושביה, כלכלתה, דרכי תחבורה וכו', בלוויית פנס קסם", בית ההסתדרות, קומה א'. ד' כסלו (16.11.1958). מאת מועצת פועלי ירושלים והמחלקה לתרבות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל</description><year_date>1958</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>מועצת פועלי ירושלים</creator_group><printing_house>קדימה, ירושלים</printing_house><language>1</language><length>67</length><width>47</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>