תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158196b20e</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A627\28-17kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"טיולי פסח", בין היתר ביום 17.04.1957 בהדרכת זאב וילנאי. הודעה מאת מועצת פועלי ירושלים והמחלקה לתרבות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל</description><year_date>1957</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>מועצת פועלי ירושלים</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language>1</language><length>66</length><width>48</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>