תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158196f888</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A633\286-2t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>סקירה על אשדוד מאת המחלקה ליחסי ציבור של עיריית אשדוד, המכילה פרקים: אשדוד בימי קדם, אשדוד במלחמת השחרור, תאריכים חשובים בהקמת היישוב החדש, נתונים סטטיסטיים על אשדוד, מצב הבינוי, מספרי גידול האוכלוסיה ומוסדות שירותי העיר (תדפיס, 5 עמודים)</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>