תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e158198262c</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>S20\420-7t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מכתב מאת Brotmann Zevedory [?] מועד הצירים של ארגון יהודי בריטניה אל שמואל סולומון (Samuel Solomon) מהג'וינט בעדן בעניין כינוי ועדי הקהילות של חבר העמים ומינוי ניג ג'וינט מעדן לכינוס זה השנה</description><document_date>06/02/1950</document_date><language>2</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>