תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e15819844dd</r_object_id><r_object_type>cza_poster</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A387\151-2kru</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מודעת אבל על פטירתו של ד"ר אלכסנדר זלקינד והלווייתו בירושלים [ביום י"ב ניסן - 30.03.1931]. מאת מרכז עובדי "הדסה" בארץ ישראל, סניף ירושלים של התאגדות עובדי "הדסה", הסתדרות האחיות המסמכות של "הדסה", ועד התלמידות של בית הספר לאחיות "הדסה". דפוס "הסולל"</description><year_date>1931</year_date><caption></caption><description_eng></description_eng><caption_eng></caption_eng><designer_name>לא ידוע</designer_name><creator_group>הדסה</creator_group><printing_house>לא ידוע</printing_house><language>1</language><length>31</length><width>47</width><copyrights>לא ידוע</copyrights></PropData></CzaSearchDataReturnList>