תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581a469be</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KKL5\68372-5t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>פרוטוקול דירקטוריון קק"ל. נושאים בדיון, מפעלים: אמץ עץ, סוכות, אלו"ט- מתקנים, ספארי בגליל, החולה- תחזוקה, מאגרי מים לאיגום מי שיטפונות ומים מושבים, יער פיקוד צפון, מכון משואה, שיקום אתרי התיישבות- הסכם, חוגי סיור, יער בולגריה, קו עימות, שימור אתרים- בית פיינברג, סיוע לתלמידים אתיופים, הנצחת חללי צהל ביערות קק"ל, הקונגרס הציוני-הישראלי הראשון, עוזי נרקיס, יגאל אלון, שוני, חורשת נשיא סין [ג'אנג דזה-מין], יער חסן מלך מרוקו, אירועי פסח בבן שמן, פסטיבל המוסיקה במשגב, יער השלום (Star of Peace)</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>