תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581a558c8</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A154\67-1t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"בניני האומה, ירושלים", חוברת הסברה בהוצאת אגודת "בניני האומה" בחסותם של חיים וייצמן, נשיא מדינת ישראל, דוד בן גוריון, ראש הממשלה, ברל לוקר, יושב ראש הסוכנות היהודית, ירושלים, דפוס "הארץ", תל אביב</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>