תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>09001e1581a72b73</r_object_id><r_object_type>cza_teuda</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A379\42-11t</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"לחזור לישראל הנאורה, לסובלנות ולחרות מכפיה", תמליל ראיון עם משה קול, מודפס במכונת כתיבה (שידור ב"עמדה" ביום 19.03.1985), וטיוטת סקירה "נגד פירוק משרד הרווחה והעבודה" (10.03.1985)</description><document_date>null</document_date><language>1</language></PropData></CzaSearchDataReturnList>